Yerkökü

02 May 2017

Ən yaxşı vitamin A mənbəyidir. Günlük ehtiyacın çox faizini ödəyir. Leykemiya hüceyrələrinin inkişafına mane olur, görməni yaxşılaşdırır.